Sağlık

Vatandaşlarımızın bedeni ve ruhi sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını temin etmek devletin asli görevleri arasındadır. Sağlık hizmetleri…

Okumaya Devam Et →

İstihdam

  Mevcut işsizliğin azaltılması yanında, artan nüfusumuza istihdam imkânlarının sağlanması için sürekli ve yüksek kalkınma hızının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Teknolojik gelişme…

Okumaya Devam Et →

Gençlik

Çalışma hayatının adil, istikrarlı bir sistem içinde yürütülmesi toplumun sosyal ve iktisadi gelişmesinin ölçüsü ve teminatıdır. Milli ekonomimiz yönünden verimliliği…

Okumaya Devam Et →